Všeobecné a obchodní podmínky

Přihlášení na kurz

Na všechny kurzy  je možné přihlásit se zasláním přihlášky, která je ke stažení na webových stránkách u konkrétní akce. Veškeré detaily můžete řešit buď mailem nebo telefonicky na v přihlášce uvedených kontaktech. Po obdržení přihlášky Vám potvrdíme mailem její přijetí a rezervaci místa. Pokud je akce obsazena, vyhrazujeme si právo Vaši přihlášku na danou akci nepřijmout a samozřejmě Vám obsazenost akce oznámit. Přihlášením zároveň souhlasíte s těmito všeobecnými, obchodními a storno podmínkami.

Zrušení účasti

V případě, že se dané akce nemůžete z jakéhokoli důvodu zúčastnit, je nutné nám to oznámit opět buď mailem nebo telefonicky.

Storno podmínky

V případě všech kurzů pořádaných v rámci www.kurzotcovstvi.cz  jsou pevně dané podmínky storna a odstoupení od objednávky popř. registrace účasti.

Tyto podmínky storna činí:

V případě zrušení rezervace účasti z jakýchkoliv důvodů je účtován stornopoplatek. Odstupné činí:

  • 30 % z ceny, pokud k odstoupení od smlouvy ze strany klienta dojde mezi 45. a 31. dnem před prvním dnem akce.
  • 50 % z ceny, pokud k odstoupení od smlouvy ze strany klienta dojde mezi 30. a 20. dnem před prvním dnem akce.
  • 80 % z ceny, pokud k odstoupení od smlouvy ze strany klienta dojde mezi 19. a 7. dnem před prvním dnem akce.
  • 100 % z ceny, pokud k odstoupení od smlouvy ze strany klienta dojde mezi 6. a prvním dnem před prvním dnem akce.

Storno není klientovi účtováno, pokud se mu podaří za sebe najít náhradu – nového účastníka, který se klientem rezervované akce zúčastní.

V případě zrušení akce ze strany www.kurzotcovstvi.cz je klientovi nabídnut nový termín nebo vrácena celá uhrazená částka.

Podmínky účasti na kurzu

Podmínkou pro absolvování kurzu  je dosažení věku 18 let a to nejpozději v den před pořádaným kurzem.  Děti do 18ti let se nemohou kurzu účastnit. Druhou podmínkou je dobrý zdravotní stav všech účastníků.

Platba

Platbu je nutné uhradit před zahájením kurzu. Platba se hradí na účet, který zasíláme po obdržení přihlášky mailem pod variabilním symbolem, kterým je uveden na přihlášce. Po obdržení platby Vám zašleme potvrzení o příjmu platby. Pokud potřebujete vystavit na akci fakturu, je nutné nahlásit tuto skutečnost před platbou tak, abychom Vám vystavili a zaslali fakturu předem se všemi potřebnými náležitostmi.

Informace a pokyny

Pokyny ke kurzu přijdou každému účastníkovi na jím zadanou e-mailovou adresu cca týden před konáním akce.

Odpovědnost

Každý účastník absolvuje jakýkoliv kurz z nabídky www.kurzotcovstvi.cz na vlastní odpovědnost. Toto stvrzuje vyplněnou přihláškou a úhradou platby, čímž zároveň vyjadřuje vůli se akce zúčastnit a potvrzuje přihlášením souhlas s všeobecnými, obchodními i storno podmínkami. Zároveň stvrzuje, že se bude výhradně řídit pokyny lektora nebo organizátora akce. 

Zákaz

Je zakázáno kurz nahrávat i uchovávat či vytvářet kopie. Je zakázáno u nás získané informace používat ke komerčním účelům a obsah nezákonně šířit. Tyto skutečnosti budou vymáhány soudně pod pokutou 10.000.000,- Kč. Z kurzu nelze ani citovat bez písemného souhlasu. Ten můžete získat na kurzotcovstvi@gmail.com

Pojištění

Pro Váš klid a jistotu doporučujeme sjednat si úrazové připojištění (pokud ho již nemáte nebo pokud ho neřeší Vaše životní nebo jiná pojistka) na dobu konání konkrétního kurzu.

Vrácení platby

Pokud máte nárok na vrácení platby z důvodu zrušení kurzu, je třeba nám zaslat do 30 dnů od nastalé skutečnosti emailem číslo účtu, kam má být příslušná částka vrácena. Pokud nám číslo účtu nezašlete, částka propadá.